Wydanie nr 113/2019, Wtorek 23.04.2019
imieniny: pokaż (8 imion)Adalbert, Wojciech, Gerard, Helena, Jerzy, Gabriela, Gerarda, Lena
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Zapraszamy na XXXV sesje Rady Gminy Sztutowo

Zapraszamy na XXXV sesje Rady Gminy Sztutowo fot. wikimedia.org
Sesja odbędzie się 29 marca 2018 r na godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie ( sala narad – parter- pok. Nr 1 )

Proponowany porządek obrad : 
 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy .
4. Zapytania i wolne wnioski.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Sztutowo na  okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomości gruntowych położonych w Kątach Rybackich. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/309/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej  stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako  działka o numerze ewidencyjnym 342/8 o pow. 0,3489 ha obręb  Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00059266/6 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych dla Gminy Sztutowo na lata 2018-2021” 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu odprowadzenia ścieków .
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu zbiorowego zaopatrzenie w wodę .
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za 2107 rok .
12. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2018 rok. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2018-2021. 
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski oraz sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie pomiędzy sesjami. 
15. Zakończenie obrad.

 

 

 

Info : UG Sztutowo

 

Katarzyna De Guzman

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.