Wydanie nr 47/2019, Sobota 16.02.2019
imieniny: pokaż (7 imion)Danuta, Eliasz, Julianna, Izajasz, Daniel, Irena, Samuel
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl
Internet Światłowodowy i Kablówka 3 Generacji w Malborku
Telewizja HD + Internet Światłowodowy Kablówka 3 Generacji. Malbork + Nowy Dwór Gdański

Absolutoryjna XLIII Sesja Rady Gminy Stegna. Odchodzi Sekretarz Elżbieta Zych. Co dalej z przystanią w Mikoszewie i Ujściem Wisły

Podczas sesji radni udzielili absolutorium Ewie Dąbskiej - Wójtowi Gminy Stegna za 2017 r. Wręczono kwiaty dla Sekretarz Elżbiety Zych, która w lipcu przechodzi na emeryturę. Głos zabrał także Robert Boreysza ze Stowarzyszenia Przystań Mikoszewo - Ujście Wisły i poprosił radnych o solidarność i wstrzymanie się na dwa miesiące nad głosowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna (Mikoszewo - Ujście Wisły). Sesja odbyła się 21 czerwca 2018 roku w Domu Ludowym w Rybinie

Proponowany porządek obrad obejmował:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXIX, XL, XLI i XLII Sesji Rady Gminy.
 5. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącej Rady oraz Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy
  o pracy miedzy sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawozdanie z realizacji w 2017 roku Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 9. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
  w Stegnie za 2017 r.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnej na okres 15 lat, działki nr 15 położonej w miejscowości Chełmek;

- wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości rolnej , działki nr 160/1 położonej w miejscowości Stobiec;

- przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chełmek-Osada;

- wyrażenia zgody na sprzedaż działki w miejscowości Mikoszewo o nr 90/1 oraz 90/4 w drodze przetargowej;

- uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna;

- określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stegna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Stegna;

- uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stegna;

- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;

- zmiany Uchwały NR XXXII/263/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku;

- rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze i przyznania im zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;

- ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz niektórych innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stegna;

- zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych;

- dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy Stegna za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny;

- zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2018;

- zmiany uchwały Nr XXXVII/311/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032;

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2017 r.;

- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2017 r.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.

Zapraszamy na pełne nagranie wideo oraz komentarz Wójt Gminy Stegna Ewy Dąbskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Wąsowicz

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stegna


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Helenka
Helenka 21.06.2018, 22:04
Elu odpoczywaj. Zasłużyłaś