Wydanie nr 82/2019, Sobota 23.03.2019
imieniny: pokaż (12 imiona)Feliks, Pelagia, Zbysław, Eberhard, Wiktoriana, Wiktorianna, Wiktorian, Konrad, Piotra, Pelagiusz, Katarzyna, Oktawian
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl
Internet Światłowodowy i Kablówka 3 Generacji w Malborku
Telewizja HD + Internet Światłowodowy Kablówka 3 Generacji. Malbork + Nowy Dwór Gdański

Stegna. Budżet Gminy na rok 2019 uchwalony. III Sesja Rady. Retransmisja

Stegna. Budżet Gminy na rok 2019 uchwalony. III Sesja Rady. Retransmisja fot. redakcja
19 grudnia miała miejsce ostatnia w tym roku sesja rady Gminy Stegna, na której uchwalono przychody i wydatki gminy na rok 2019. Zapraszamy państwa na retransmisje nagrania

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór sekretarza obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. zmiany Uchwały NR XLIII/360/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stegna;
7.2. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7.3. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7.4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7.5. zmiany załącznika graficznego nr 1A do uchwały Nr XLIII/353/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna;
7.6. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 110/7 położona w miejscowości Dworek;
7.7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat części działki nr 84 położonej w miejscowości Izbiska;
7.8. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 632, część działki nr 633, oraz działka nr 634/1 położone w miejscowości Stegna;
7.9. wyrażenia zgody na przedłużenie trwającej umowy dzierżawy nieruchomości rolnej, działki nr 180/4 położonej w miejscowości Przemysław;
7.10. wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości lokalowej, mieszczącej się w budynku usadowionym na działce nr 1247/8 położonej w miejscowości Stegna;
7.11. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej na okres 10 lat działka nr 58/12 położona w miejscowości Chełmek-Osada;
7.12. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat części działki nr 42 położonej w miejscowości Junoszyno;
7.13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, dz. nr 847/1 i nr 847/2 położonych w miejscowości Stegna w drodze przetargu ograniczonego;
7.14. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032;
7.15. uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2019.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
Piotr Wąsowicz

 

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stegna


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.