Wydanie nr 57/2020, Środa 26.02.2020
imieniny: pokaż (5 imion)Aleksander, Dionizy, Mirosław, Klaudian, Gerlinda
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

VI sesja Rady Gminy Sztutowo. Zobacz na żywo

VI sesja Rady Gminy Sztutowo. Zobacz na żywo fot. sesje.sztutowo.pl
VI SESJA RADY GMINY SZTUTOWO zwołana została na dzień 11 kwietnia 2019 r na godz.11.00, odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie ( sala narad -parter-pok. Nr 1)

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie  porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
 5. Dyskusja na temat stanu dróg powiatowych oraz uregulowanie kwestii związanych z parkingami na terenie dróg powiatowych w Gminie Sztutowo, oraz bieżące kwestie współpracy gminy z powiatem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego  sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sztutowo w 2019 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Sztutowo w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie obszaru Chronionego Krajobrazu Rzek Szkarpawy  i Tugi.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata  2019-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Sztutowo za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 10 lat nieruchomości gruntowych położonych  w Łaszce oraz wyrażenia zgody na odstąpienie  od przetargowego  trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 10 lat działki Nr 230 położonej w Łaszce oraz wyrażenia zgody na odstąpienie  od przetargowego  trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres  4 lat części plaży w Sztutowie oraz wyrażenia zgody  od przetargowego  trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału w nieruchomości gruntowej, niezabudowanej na rzecz Gminy Sztutowo.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej  w Sztutowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/221/2013 Rady Gminy Sztutowo z dnia 31 stycznia 2013r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie od Skarbu Państwa Nadleśnictwa Elbląg na czas nieokreślony gruntów leśnych.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części  nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie, stanowiącej  działkę Nr 325/5 o pow.97 m2, dla której Sąd Rejonowy w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2M/00045099/3.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 197/1 o pow. 0,1151 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD 2M/000555207/7Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 410/2 o pow. 0,1381 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD 2M/00045099/3 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy  Komisji skarg, wniosków i petycji na 2019 rok.
 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sztutowo.
 24. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 25. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego  Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 26. Zakończenie obrad.

Zobacz na żywo

​Info: UG Sztutowo

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.