Wydanie nr 154/2020, Wtorek 2.06.2020
imieniny: pokaż (17 imion)Marzanna, Marcelin, Efrem, Maria, Trofima, Erazm, Racisław, Nicefor, Piotr, Eugeniusz, Florianna, Floriana, Mikołaj, Marianna, Fotyn, Materna, Domna
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

V Sesja Rady Gminy Stegna. Na żywo.

V Sesja Rady Gminy Stegna. Na żywo. fot. Kanał YT Gmina Stegna
V Sesja Rady Gminy Stegna zwołana została na dzień 18 marca br. godzina 10.00 - Dom Ludowy w Rybinie

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Plan pracy Rady Gminy Stegna na 2019 rok.
8. Plan pracy Komisji ds. Budżetu Rady na 2019 rok.
9. Plan pracy Komisji ds. Społecznych na 2019 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.
11. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w 2018 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
12.1. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
12.2. wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy Stegna na członka Gminnej Rady Oświatowej;
12.3. zmiany Uchwały NR XXV/190/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
12.4. określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2019;
12.5. zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat;
12.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działki nr 150 w miejscowości Rybina obr. Rybina w drodze bezprzetargowej;
12.7. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 258/2 w miejscowości Żuławki w drodze przetargowej;
12.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat części działki nr 239/9 położnej w miejscowości Jantar;
12.9. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 54/4, 56/4, 57/6, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 58/17, 103/19, 103/20 oraz części działek nr 58/23, 58/53 w miejscowości Junoszyno;
12.10.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 136/1, 136/2 w miejscowości Jantar;
12.11. aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
12.12. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na 2019 rok;
12.13.Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna;
12.14.szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
12.15. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
12.16. zmiany Uchwały Nr XLVII/378/2018 z dnia 17 października 2018r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych do realizacji na 2019r.;
12.17.wyrażenia zgody na rozwiązanie Pętli Żuławskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu i postawienie Spółki w stan likwidacji;
12.18.wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Prawy Brzeg Wisły –Stegna Sztutowo, Stegna – Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański Cmentarz – Nowy Dwór Gdański”;
12.19. zmian budżetu gminy Stegna na rok 2019;
12.20. zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, oraz w okresie między sesjami.
14. Wolne wnioski i informacje.

Info: bip.stegna.pl

video: Kanał Youtube Gmina Stegna

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stegna


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.