Wydanie nr 158/2020, Sobota 6.06.2020
imieniny: pokaż (12 imiona)Norberta, Dominika, Benignus, Gerarda, Symeon, Więcerad, Laurenty, Gerard, Klaudiusz, Norbert, Paulina, Kandyda
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

X sesja Rady Gminy Sztutowo. Zobacz na żywo

X sesja Rady Gminy Sztutowo. Zobacz na żywo fot. sztutowo.pl
X SESJA RADY GMINY SZTUTOWO na dzień 23 września 2019 r. na godz. 9.00, która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie ( sala narad - parter-pok. Nr 1)

Porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Odczytanie porządku obrad.

 3. Informacja o sporządzeniu protokołu poprzedniej sesji.

 4. Prezentacja PGW Wody Polskie na temat podziału kompetencji pomiędzy organami samorządu a PGW Wody Polskie w zakresie gospodarki wodnej i melioracji, rola spółek wodnych i możliwości ich finansowania. Wymogi związane z wydawaniem zgód wodnoprawnych.

 5. Informacja na temat zmian wprowadzanych do budżetu gminy Zarządzeniami Wójta Gminy Sztutowo w okresie pomiędzy sesjami.

 6. Udzielenie przez Wójta Gminy odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych z poprzedniej sesji.

 7. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacje, zapytania, wnioski).

 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za I półrocze 2019 roku.

- odczytanie Uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sztutowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.

 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2019r.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2019-2022.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sztutowo oraz określenia obwodów publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Sztutowo od dnia 01 września 2019 roku.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sztutowo.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 382/155 o pow. 0,3742 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00001883/6 Sądu Rejonowego w Malborku

IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej

służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 382/156 o pow. 0,0121 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00001883/6 Sądu Rejonowego w Malborku

IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/78/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 324/4 o pow. 0,3532 ha obręb Kąty Rybackie, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00046732/0 Sądu Rejonowego w Malborku. IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/79/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 467 o pow. 0,1.300 ha obręb Kąty Rybackie, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00046732/0 Sądu Rejonowego w Malborku. IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Łaszce.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Łaszce.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sztutowo na lata 2019-2022.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Sztutowo na lata 2019-2021.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego.

 9. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 10. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.

 11. Zakończenie obrad.

​NA ŻYWO

Info: UG Sztutowo

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim . Internet Światłowodowy i Telewizja HD w Malborku, Nowym Stawie i Nowym Dworze Gdańskim .
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.