Wydanie nr 267/2020, Środa 23.09.2020
imieniny: pokaż (10 imion)Bogusław, Liwiusz, Tekla, Boguchwała, Libert, Zachariasz, Zachary, Krzysztof, Elżbieta, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie z dnia 18 marca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sztutowo Uchwały Nr XII/126/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo, w granicach określonych na załączniku graficznym do Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. Studium i/lub prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do Studium należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki). ). Informujemy również o możliwości składania wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: agodek@sztutowo.ug.gov.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres Urzędu Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

 

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy wnosić w Urzędzie Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: agodek@sztutowo.ug.gov.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

 

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sztutowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo: http://www.sztutowo.bipgmina.pl .

 

 

Informacja prasowa UG Sztutowo

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.