Wydanie nr 295/2020, Środa 21.10.2020
imieniny: pokaż (12 imiona)Klementyna, Elżbieta, Hilary, Bernard, Dobromił, Pelagia, Celina, Urszula, Nunilona, Samuel, Wszebora, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 7 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stare Pole przeznaczona została do dzierżawy na rzecz obecnego dzierżawcy.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Działka ewid. nr: 489

Nr KW: GD1M/00019309/1

Powierzchnia nieruchomości:

2,0225 ha

Przedmiot wydzierżawienia: 0,6300 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana. Przedmiotem wydzierżawienia jest część nieruchomości niezabudowanej
 o powierzchni 0,6300 ha, stanowiąca użytek ŁIII.

Przeznaczenie nieruchomości
i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w Gminie Stare Pole, uchwalonym uchwałą Nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 25, poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r., nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem E2-UO - tereny oświaty (szkoła podstawowa, gimnazjum oraz inne zagospodarowanie związane z nauką i oświatą, w tym także urządzenia sportu i rekreacji).

Wydzierżawiona na cele rolne.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

od dnia 01.10.2020 r.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Na wniosek dzierżawcy, na okres 2 lat

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

5,47 dt żyta rocznie

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch półrocznych ratach,
w terminie do 15 lutego za pierwsze półrocze oraz do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości oddanych na cele rolne będzie aktualizowana nie częściej niż raz w roku, wg cen żyta obowiązujących na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 07.09.2020 r. do dnia 28.09.2020 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.