Wydanie nr 296/2020, Czwartek 22.10.2020
imieniny: pokaż (7 imion)Filip, Sewer, Kordula, Marek, Kordian, Abercjusz, Alodia
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 17 września 2020 r.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stare Pole przeznaczona została do dzierżawy na rzecz obecnego dzierżawcy.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0015, Ząbrowo

Działka Nr: 115/1

Nr KW: GD1M/00027511/9

Powierzchnia nieruchomości:

0,5693 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

RV – 0,5693 ha

Wydzierżawiona na cele rolne.

Przeznaczenie nieruchomości
i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo (uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 52, poz. 1213 z dnia 10 maja 2011 r.), nieruchomość położona w miejscowości Ząbrowo oznaczona
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 115/1 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

B.3R – produkcja rolna, w tym pola uprawne, łąki i pastwiska

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Na wniosek, na okres 3 lat.

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

3,42 dt rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości oddanych na cele rolne będzie aktualizowana nie częściej niż raz w roku, wg cen żyta obowiązujących na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 17.09.2020 r. do dnia 08.10.2020 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

 

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.