Wydanie nr 295/2020, Środa 21.10.2020
imieniny: pokaż (12 imiona)Klementyna, Elżbieta, Hilary, Bernard, Dobromił, Pelagia, Celina, Urszula, Nunilona, Samuel, Wszebora, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości:

Opis nieruchomości:

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Forma użyczenia, okres użyczenia:

Wysokość opłat
z tytułu użyczenia:

1.

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012 Stare Pole

Działka ewid. nr 183

Nr KW: GD1M/00037409/4

0,1737 ha

Nieruchomość gruntowa zabudowana (B)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 25, poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r.) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 183 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A1-U. jest to teren usług, wszelka działalność usługowa (za wyjątkiem inwestycji szkodliwych dla środowiska) – handel detaliczny, gastronomiczny, biura, usługi kultury.

Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 80,28 m2, znajdujące się na piętrze budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Starym Polu.

Nieruchomość będzie wykorzystywana na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej.

Od daty podpisania umowy.

Użyczenie
w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.

Oddanie
w użyczenie jest bezpłatne.

2.

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012 Stare Pole

Działka ewid. nr 183

Nr KW: GD1M/00037409/4

0,1737 ha

Nieruchomość gruntowa zabudowana (B)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 25, poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r.) nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 183 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A1-U. jest to teren usług, wszelka działalność usługowa (za wyjątkiem inwestycji szkodliwych dla środowiska) – handel detaliczny, gastronomiczny, biura, usługi kultury.

Przedmiotem użyczenia jest udział 8496/10000 w nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem

o powierzchni użytkowej wynoszącej 748 m2, w którym znajduje się m.in. siedziba Gminnego Ośrodka Kultury

i Sportu w Starym Polu.

Nieruchomość będzie wykorzystywana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Od daty podpisania umowy.

Użyczenie

w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.

Oddanie

w użyczenie jest bezpłatne.

3.

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0015 Ząbrowo

Działka ewid.

nr 153/2, nr 155/2, nr 152

Nr KW: GD1M/00018940/9

153/2 – 0,0200 ha

155/2 – 0,0200 ha

152 – 0,2500 ha

Nieruchomość gruntowa zabudowana (Bz)

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo (uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 52, poz. 1213 z dnia 10 maja 2011 r.), nieruchomości położone

w miejscowości Ząbrowo oznaczone
w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 153/2, 155/2, 152 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem B.1UK. jest to teren przeznaczony pod świetlicę wiejską.

Przedmiotem użyczenia są nieruchomości gruntowe, zabudowane budynkiem, w którym znajduje się świetlica wiejska.

Nieruchomość będzie wykorzystywana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Od daty podpisania umowy.

Użyczenie

w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.

Oddanie

w użyczenie jest bezpłatne.

4.

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0014 Szlagnowo

Działka ewid.

nr 80/1

Nr KW: GD1M/00018937/5

0,0600 ha

Nieruchomość gruntowa zabudowana (Br-RI)

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Pole (uchwała nr XXXVI/254/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 17.sierpnia 2010 r.), nieruchomość położona w miejscowości Złotowo oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 80/1 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem R2.

Przedmiotem użyczenia jest nieruchomości gruntowa, zabudowane budynkiem, w którym znajduje się świetlica wiejska.

Nieruchomość będzie wykorzystywana na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Od daty podpisania umowy.

Użyczenie

w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat.

Oddanie

w użyczenie jest bezpłatne.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 23.09.2020 r. do 14.10.2020 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

 

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.